Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Gliwicach

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Inspektor Ochrony Danych 

wydruk do pliku pdf

Obowiązek informacyjny
1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny  nr 3  w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. Wypełniania obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe.
b. Zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a będą przechowywane zgodnie   z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Dane, o których mowa w pkt 2b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody
lub zgodnie z pkt 3.
5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.  Przysługuje Pani / Panu prawo do:
- sprostowania swoich danych,
- usunięcie danych, tych które są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą,
- sprzeciwu do przetwarzania danych jeżeli wynika to ze szczególnej sytuacji osoby, której   dane dotyczą.
9. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gliwicach jest: Barbara Dzierżek.

Dane kontaktowe:
- adres email iod@zsp3.gliwice.pl
- adres korespondencyjny  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Gliwicach, ul. Żwirki  i   Wigury 85  44-122 liczba odsłon strony: 239 
Logo Samorządu Gliwice

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85, 44-122 Gliwice

tel. 32-232-20-56, faks 32-401-19-50

sekretariat@zsp3.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ZS-P 3 w Gliwicach

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP