Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Catering posiłków do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gliwicach 11-12-2023
10:00
0 0
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85 -kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 19-06-2023
9:00
0 1
3. Modernizacja obiektu: sal, pomieszczeń i korytarzy - budynek szkolny przy ulicy Asnyka 36 w Gliwicach. 14-05-2020
9:00
0 0
4. Modernizacja obiektów: boisk szkolnych z zagospodarowaniem terenu (ul .Asnyka ). 07-08-2019
9:00
0 0
5. Modernizacja obiektów: boisk szkolnych - zamówienie w częściach. 08-06-2018
9:00
0 0
6. Modernizacja obiektu - tarasu i placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 20 w Gliwicach przy ulicy Pszczyńskiej 18 - zamówienie w 2 częściach. 03-07-2017
9:00
0 0
7. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85 - 2 etap. 27-03-2017
9:00
0 0
8. Modernizacja obiektów - adaptacja pomieszczeń szkolnych na archiwum w budynku Szkoły Podsatwowej Nr 5 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85 11-08-2016
9:00
0 0
9. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85 - 1 etap. 28-04-2016
9:00
4 0
10. Modernizacja obiektu - wymiana dźwigu towarowego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 20 w Gliwicach, ul. Pszczyńska 18 22-04-2016
9:00
0 0